FAQ Veelgestelde vragen Roest Rust Niet/ Corrosion at work.


ENGLISH TEXT: SCROLL DOWN


ROEST RUST NIET, een titel voor een techniek die Agnes in 2012 bedacht en sindsdien heeft ontwikkeld.

Mag ik voelen? Wat is het! Hoe wordt het gemaakt?
Ja, aanraken mag. Wat je voelt is roest op gewoon ijzer, dat gedeeltelijk is beschermd. Wat je ziet is digitale, soms een klein beetje bewerkte, fotografie door Agnes. Het beeld is in laserprint op het staal overgebracht.

Houdt dat wel?
Binnen gehouden stopt het roestproces of zal het nog een klein beetje veranderen. Dit hangt af van de luchtkwaliteit en -temperatuur. Buiten wordt het een ander verhaal, wees getuige van de schoonheid in vergankelijkheid, van het wonderlijke proces van verval ;)
Het kader kan worden geolied, dit is een manier om dit te voorkomen.
(De achterkant van ieder werk is ook beschermd op die manier.)
Bij ieder individueel werk valt de keuze: Willen we het stoer, ruig, roestig, of kan het wel wat getemperd? Het beeld en de rand worden vormgegeven met de bedoeling elkaar te versterken en zich met elkaar te verbinden. Het thema verbeeldt, uiteindelijk, het leven en vergankelijkheid.

Wat zijn de onderwerpen voor je fotografie?
Klik HIER om dit te ontdekken Je vindt er dood blad in close-up, verdroogde bloemen; "Flora Curiosa" om te koesteren. De series KADEN en de HEF zouden zomaar een meer industriele periode kunnen inluiden. Wel is het fijn als er "ouwe meuk", mos, roest en bladder bijkomt- en ik dichtbij mag komen.

Hoeveel werken worden met een foto gemaakt?
Agnes zal eenzelfde beeld maximaal 8 keer gebruiken in deze techniek. Eventueel. Maar haar fotografie blijft zich ontwikkelen en zij zal haar beelden steeds opnieuw blijven bezien... Ieder werk wordt individueel verzorgd en gevormd, een proces van enkele maanden. Het gaat hier dus niet om grote oplagen.
Als een specifiek werk is verkocht kan een nieuw, gelijkend beeld worden gemaakt. Of het beeld verandert een beetje. Dit kan ook in opdracht gedaan worden (ook mogelijk met een ingebrachte foto van klant). De stijl van Agnes blijft hierbij wel leidend, samen met de wensen van de klant (kleur, maatvoering, contrast).

Waar vind ik meer informatie over het werk van Agnes?
Klik op Homepage Agnes Westerduin

Contact: Agnes@agneswesterduin.nl
Telefoon 06-18540027ROEST RUST NIET, corrosion at work
This technique was developed by Agnes since the idea came to her in 2012.

Can I touch? What is this? How is it done?
Yes, you can. You feel real rust on plain steel, which has been partially protected . You see digital photography by Agnes, sometimes worked at- a little, laser-printed directly on surface.

Will it keep?
If the work is kept inside, the corrosion stops or will proceed minimally (depending on climate etc.). If you put it out you will witness the wonderful and beautyful process of decay ;)
The rusty frame can be oiled (all backsides are rustoiled, by the way) in order to prevent the latter.
For every individual work a choice is made: do we want it rough and rusty, or do we need to ease it down? Image and border are shaped and meant to blend and reinforce, Agnes' themes being about life and decay altogether.

What subjects do you picture?
Click HERE to find out. You will find dead leaves in close-up, dried-out flowers; "Flora Curiosa" in an ancient frame. The series KADEN en HEF may well introduce a more industrial period, provided there's old, mold, and beauty there. And a close view.

How many works are done with one photo?
Agnes will make a maximum of 8 corrosive works using the same picture, if ever. Her photography develops and the artistic eye never sleeps... And this is no assembly line; every work is groomed and cared for individually, for at least a few months.
If a work is sold, a new, unique but similar version of this particular image can be made. Also the picture may be altered to get a new image. This can be done on demand, (also possible with photography provided by client) taking into consideration Agnes' style and client's wishes for processing (colour, size, contrast).

Can I find out more about Agnes' work?
Click at Homepage Agnes Westerduin


Prijzen/Price list

Contact: Agnes@agneswesterduin.nl
Mobile phone 00316-18540027